Xəbəriniz olsun
Tarix dərsliyində çap olunan “Böyük Ermənistan” xəritəsinə görə …

Səs verənlərin sayı: 1802