Xəbəriniz olsun
Tarix dərsliyində çap olunan “Böyük Ermənistan” xəritəsinə görə …

perm_identity 1802