Xəbəriniz olsun
Mağazada sizə deyilən ilk qiymətlə razılaşırsınız?

perm_identity 179

Tarix dərsliyində çap olunan “Böyük Ermənistan” xəritəsinə görə …

perm_identity 1802

Təhsilin keyfiyyəti asılıdır...

perm_identity 1380

Mingəçevir Dövlət Universitetinin hicab qadağasına münasibətiniz necədir?

perm_identity 36806

Ali məktəblərə qəbulda test üsulunun ləğv edilməsinə münasibətiniz necədir?

perm_identity 1361